• අප ගැන (2)
  • අප ගැන (3)
  • අප ගැන (1)

සීමාසහිත ඩොන්ග්ගුවාන් සන්යෝ-ෆොටෝ වෝල්ටීය සමාගම.

සෑම සූර්ය සම්බන්ධක යුගලයක් සඳහාම වසර 25 ක් දක්වා එහි ගුණාත්මක ආයු කාලය සහතික කිරීම සඳහා දුර්ලභ ද්‍රව්‍යවලින් 100% ක් මිස දෙවන ප්‍රතිචක්‍රීකරණය නොවේ.

අපි තත්ත්ව පාලනය සහ පරීක්ෂාව වෙනත් මට්ටමකට දමා ඇත our අපගේ නම්‍යශීලී ගෙවීම් කාල සීමාව සහ අලෙවියෙන් පසු සහතිකය ගැන සඳහන් නොකරමු.