• درباره ما (2)
  • درباره ما (3)
  • درباره ما (1)

شرکت Dongguan Sunyo-Photovoltaic، Ltd.

هر جفت اتصال دهنده خورشیدی برای اطمینان از کیفیت زندگی آن تا 25 سال به 100٪ از مواد نادر - نه بازیافت دوم - نیاز دارد.

ما کنترل و بازرسی کیفیت را در سطح دیگری قرار داده ایم - و به ذکر مدت پرداخت انعطاف پذیر ما و همچنین ضمانت پس از فروش نیست.